Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – 10 kroków terapii lęku... więcej »
Test Rorschacha - badanie i interpretacja wg. systemu Exnera ... więcej »
Ponad dwadzieścia lat doświadczeń

1993-2016

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia
 
Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży - diagnoza, systemy wsparcia, terapia

Szkolenie prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca który jest specjalistą psychiatrii, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Szczegóły »
Schorzenia neuropsychiatryczne - zaburzenia rozwoju mowy u dzieci – diagnoza i terapia

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku zaburzeń rozwoju mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Zajęcia będą wzbogacone opisami przypadków ilustrujących poszczególne jednostki zaburzeń rozwoju mowy i ich prezentacją na nagraniach video oraz analizą wyników wielospecjalistycznych badań. Szkolenie prowadzi prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk.

Szczegóły »
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności stosowania podstawowych technik terapeutycznych i modeli poznawczych w prowadzeniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Szczegóły »

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2016 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Aktualizacja: 12 maja 2016