Aktualności

Konferencje, sympozja 2014 15 lutego 2014 w Warszawie rozpoczynaja się XXIII Dni Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii "ROMANTYCZNI".

Info: http://www.ipp.waw.pl/ 29 marca 2014 w Sopocie w Hotelu Haffner (ul. Jana Jerzego Haffnera 59, Sopot) Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do uczestnictwa w I Sympozjum im. Hanny Segal: "PASJA I ROZUM".

Info: http://www.isphs.pl/ 22 marca 2014 w Krakowie odbędzie się doroczna konferencja Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku "O pułapkach w terapii rodzin i terapii par".

Info: http://www.naszlaku.org/konferencja/ 28-30 maja 2014 w Lublinie odbędzie się XXIII Konferencja Psychologii Rozwojowej "Zmiany rozwojowe z biegiem życia: konteksty i perspektywy", na którą zaprasza Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP.

Info: http://psychologiarozwojowa.wix.com/devopsych#organizatorzy/c7k/ 29-30 maja 2014 w Katowicach Centrum Psychiatrii i Medforum zapraszają do wzięcia udziału w III Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej Zaburzeń Obsesyjno-Kompulsyjnych. Tematem przewodnim, będzie oczywiście szeroko rozumiana problematyka OCD, współwystępowanie natręctw w innych chorobach psychicznych i omówienie uznanych metod leczenia czy strategii ich optymalizacji.

Info: http://www.ocd2014.medforum.pl/ 6-8 czerwca 2014 w Warszawie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja "Integracja w psychoterapii. Skuteczność i ograniczenia." organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii.

Info: http://www.conference2014.psip.org.pl/ 12-15 czerwca 2014 Polski Instytut Ericksonowski zaprasza na V Europejski Kongres Ericksonowski "Kreatywność w psychoterapii. Hipnoza w psychoterapii.", który odbędzie się w Krakowie. Warsztat przedkonferencyjny przewidziany jest na 11.06.2014.

Info: http://www.congress2014.p-i-e-.pl/ 12-14 września 2014 Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na I Konferencję Naukowo - Szkoleniową "Psychoterapia i miłość romantyczna", która odbędzie się w Warszawie.

Info: http://www.psychoterapiaszkolenie.pl/ 18-21 września 2014 w Bydgoszczy odbędzie się XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. "Psychologia w zmieniającym się świecie". Informacje na temat XXXV Zjazdu PTP wraz z formularzem zgłoszenia uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Zjazdu.

Info: http://www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl/ 26-27 września 2014 odbędzie się 27 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod tytułem: "Nowe diagnozy, nowe terapie?". Organizatorem Konferencji jest Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Samorząd Województwa Pomorskiego.

Info: http://www.27konferencjaspdim.gumed.edu.pl/ 24-26 października 2014 w Krakowie odbędzie się konferencja Trzech sekcji SNP "Psychoterapia działa. Jak? Dlaczego?" 27-29 listopada 2014 w Poznaniu odbędzie się I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej "Psychologia kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka" której organizatorem jest Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Info: http://www.psychologia.amu.edu.pl/ 11-12 grudnia 2014 w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona przemocy seksualnej wobec dzieci.

Info: http://www.soyer.edu.pl/ 24-26 kwietnia 2015 w Gdyni odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Transkulturowej w Europie Środkowej. 23 kwietnia 2015 w Sopocie konferencji towarzyszyć będzie warsztat przedkonferencyjny Wartości i normy rodzinne a zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu psychoterapii pozytywnej. 29-30 maja 2015 we Wrocławiu w ramach wrocławskich spotkań z psyche odbędzie się konferencja Psychoterapia transkulturowa w czasach globalizacji. 28 maja 2015 we Wrocławiu konferencji towarzyszyć będzie warsztat przedkonferencyjny Transkulturowa terapia par.

Info: http://www.wcpp.wp.pl/