Aktualności

Konferencje, sympozja 2015 15-17 stycznia 2015 w Białowieży odbędą się XIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne organizowane przez Klinikę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Klinikę Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział Podlaski PTP. Podczas warsztatów poruszane będą zagadnienia dotyczące leczenia różnych zaburzeń psychicznych. 27-28 lutego 2015 w Krakowie odbędzie się IV edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej Człowiek Zalogowany. Gospodarzami wydarzenia będą Instytut Psychologii Stosowanej oraz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Człowiek Zalogowany jest konferencją interdyscyplinarną, której główny obszar zainteresowań stanowi funkcjonowanie człowieka w środowisku internetowym. W tym roku rozważać je będziemy w kontekście możliwości rozwoju osobistego w sieci. Pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć w trakcie dyskusji panelowej brzmi: Internet - szansa rozwoju?

Info: http://czlowiekzalogowany.wzks.uj.edu.pl/ 6-7 marca 2015 w Gdańsku odbędzie się X Konferencja Naukowa z cyklu "Kobieta w kulturze" pod hasłem "Gender, Culture & Migration" organizowana przez Instytut Psychologii i Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz PAR Migration Navigator.

Info: http://www.genderculturemigration.ug.edu.pl/ 13-14 marca 2015 w Spale odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej. W tym roku konferencja podejmuje tematy prognozy w psychiatrii sądowej, samobójstwa na terenie szpitala psychiatrycznego oraz psychofarmakologii sądowej. 14 marca 2015 w Krakowie odbędzie się konferencja terapeutów rodzinnych organizowana przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku pt. "Udane i nieudane. Analiza przypadków terapii rodzin i par".

Info: 607 88 22 32, fundacja@naszlaku.org 19-20 marca 2015 w Muranowskim Centrum Kongresowym odbędzie się Konferencja Schizofrenia Forum 2015. Tematem wiodącym konferencji Schizofrenia Forum 2015 będzie kompleksowa opieka nad pacjentem. 27-29 marca 2015 w Krakowie odbędzie się konferencja "Dziecko - świadek wyjątkowy. Ochrona psychologiczna i prawna dziecka w postępowaniu sądowym". Organizatorem konferencji jest Sekcja Psychologii Sądowej KNP PRAGMA.

Info: http://swiadekwyjatkowy.wordpress.com/ 24-26 kwietnia 2015 w Gdyni odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Transkulturowej w Europie Środkowej. 23 kwietnia 2015 w Sopocie konferencji towarzyszyć będzie warsztat przedkonferencyjny Wartości i normy rodzinne a zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu psychoterapii pozytywnej. 8-9 maja 2015 odbędzie się IX Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.

Info: http://www.aspe.info.pl/ 15-16 maja 2015 w Krakowie w ramach cyklu Mistrzowie w Krakowie odbędzie się dwudniowy warsztat Davida i Jill Scharffów, wybitnych terapeutów par i rodzin pracujących w nurcie teorii relacji z obiektem, autorów wielu publikacji w tym zakresie. Tematem warsztatu będzie psychoanalityczna terapia par i rodzin. 15-17 maja 2015 w Gdańsku odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia pt. "Z PSYCHOLOGIĄ PO ZDROWIE. Profilaktyka i promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość?" organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sekcję Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Zakład Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Info: http://www.psychologiazdrowia.ug.edu.pl/ 29-30 maja 2015 we Wrocławiu w ramach wrocławskich spotkań z psyche odbędzie się konferencja Psychoterapia transkulturowa w czasach globalizacji. 28 maja 2015 we Wrocławiu konferencji towarzyszyć będzie warsztat przedkonferencyjny Transkulturowa terapia par.

Info: http://www.wcpp.wp.pl/ 30 maja 2015 w Krakowie odbędzie się konferencja pt. "Terapia par i rodzin. Zjawiska i procesy". Konferencja ma na celu pogłębienie problematyki istotnej w praktykowaniu psychoterapii. Organizatorem konferencji jest Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU oraz Fundacja Krakowskiej Fundacji Psychiatrii im J.J. Haubenstocków.

Info: http://psychoterapia-certyfikat.pl/konferencja/ 1-3 czerwca 2015 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej to rozpoznawalne wydarzenie o charakterze naukowym, w którym co roku uczestniczy liczne grono specjalistów z dziedziny psychologii rozwoju dziecka i człowieka dorosłego. Wśród uczestników konferencji są zarówno teoretycy, jak i praktycy - psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychoterapeuci.

Info: tel. 698 727 114 20-21 czerwca 2015 w Warszawie odbędzie się konferencja Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce. Organizatorem jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Info: http://www.swps.pl/standardy-diagnozy-psychologicznej-w-praktyce/ 16-18 października 2015 w Krakowie odbędzie się kolejna Konferencja Trzech Sekcji. Więcej szczegółów wkrótce.